22 lut 2017

Stop niszczeniu architektury Zakopanego! PODPISZ PETYCJĘ

Stop niszczeniu architektury Zakopanego! PODPISZ PETYCJĘ

Zachęcamy do podpisania petycji przeciwko budowie wielkokubaturowych budynków, niszczeniu Zakopanego i naginaniu prawa na korzyść deweloperów i inwestorów.

 

Mieszkańcy Zakopanego oraz Towarzystwo Opieki nad Zabytkami stworzyło petycję do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministra Infrastruktury i Budownictwa. Stanowczo sprzeciwiają się w niej wznoszeniu kolejnych wielkich budowli nijak mających się do dziedzictwa kulturowego miasta i po prostu je szpecących.

„Zakopane jest wyjątkowym zabytkiem kultury polskiej, miastem wszystkich Polaków, kolebką naszej niepodległości, ośrodkiem unikatowego na skalę europejską budownictwa oraz kultury ludowej i narodowej, których ukoronowaniem był styl zakopiański. To wszystko, wraz z tatrzańską przyrodą, to NASZ NARODOWY SKARB. Mamy patriotyczny obowiązek, aby chronić go ze szczególną troską. Tymczasem miasto padło ofiarą własnej sławy. Boom inwestycyjny i napływ obcego kapitału powoduje chaotyczną i bezwzględną zabudowę przestrzeni z wyniszczaniem tkanki historycznej.” – czytamy w uzasadnieniu.

 

Autorzy petycji domagają się wdrożenia programu naprawczego lub objęcia Zakopanego specjalną ochroną poprzez:

– nadanie Zakopanemu specjalnego statusu miasta chronionego – utworzenie specjalnego programu rządowego na podobieństwo Społecznego Komitetu Ochrony Zabytków Krakowa, wspierającego finansowo gminę Zakopane w zakresie konserwacji zabytków;

– utworzenie w budżecie MKiDN w programie Ochrona Zabytków osobnej puli na konserwację i rewaloryzację budynków (nie tylko wpisanych do rejestru zabytków) należących do prywatnych właścicieli, tak aby nie musieli oni konkurować w walce o dofinansowania prac konserwatorskich z wielkimi budowlami sakralnymi, pałacami, zamkami czy budynkami użyteczności publicznej, z którymi nie mają szans;

– dokonanie zmian legislacyjnych tak by niszczenie zabytków w jakimkolwiek zakresie nie było uznawane przez sądy za czyny o niskiej szkodliwości społecznej oraz wyraźnie zaostrzenie sytemu kar za takie działania.

– skuteczną egzekucją i zaostrzenie systemu kar za samowole budowlane.

 

Całą petycję zobaczyć i podpisać można TUTAJ.

Tagi: architektura kultura miasto petycja Zakopane


Powiązane artykuły