11 sty 2020

Odpowiedź Biura Ministra w sprawie petycji dla TOPR

Odpowiedź Biura Ministra w sprawie petycji dla TOPR

Zamieszczamy pełną odpowiedź Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na przesłaną w zeszłym roku petycję dotyczącą poprawy warunków pracy ratowników TOPR.

 

Petycja, której autorką była Beata Sabała-Zielińska (autorka książki o TOPR) zawierała trzy główne postulaty:

1. Zwiększenie wynagrodzeń dla ratowników.

2. Zwiększenie liczby etatów w TOPR (obecnie 39 etatów).

3. Objęcie ratowników systemem emerytalnym pozwalającym na wcześniejsze przejście na emeryturę (obecnie 65. lat).

Dzięki zaangażowaniu górskiej społeczności udało się pod nią zebrać ponad 20 tysięcy podpisów (fizycznych, nie elektronicznych). Równocześnie, po głośnej akcji na Giewoncie w sierpniu zeszłego roku podjęto rozmowy pomiędzy Kancelarią Premiera a władzami TOPR i GOPR. W wyniku tychże rozmów ratownikom złożono obietnice pokrywające się z dwoma pierwszymi punktami petycji i wszystko wskazuje na to, że obietnice te zostały (lub zostaną) dotrzymane. Od 1 stycznia 2020 r. wynagrodzenie ratowników wzrosło/miało wzrosnąć o 873 zł brutto. Utworzono również 11 nowych etatów – 7 w GOPR i 4 w TOPR. Niestety Ministerstwo nie odniosło się pozytywnie do kwestii zmniejszenia wieku emerytalnego dla ratowników.

Poniżej zamieszczamy pismo otrzymane przez Beatę Sabałę-Zielińską:

fot. Fotografia Ratownicza Jacek Krawczyk

Tagi: petycja ratownictwo TOPR


Powiązane artykuły