08 sie 2014

Ubezpiecz się przy wejściu do TPN

Ubezpiecz się przy wejściu do TPN

Od jutra (09.08.) przy wejściu na teren Tatrzańskiego Parku Narodowego turyści będą mogli wykupić dobrowolne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

 

Akcja pilotażowa TPN i PZU potrwa od 9 do 17 sierpnia.

Koszt ubezpieczenia dla jednej osoby wyniesie 50 gr. Będzie można je wykupić razem z biletem wstępu do TPN.

Zasięg terytorialny ubezpieczenia obejmie zarówno obszar Tatr zarówno po polskiej, jak i słowackiej stronie.

Podstawą do przyjęcia odpowiedzialności przez ubezpieczyciela będzie posiadanie biletu wstępu do TPN i wydanego certyfikatu ubezpieczenia. 

 

Według informacji podanych na stronie www.tpn.pl, zakres ubezpieczenia obejmie:

– świadczenie z tytułu śmierci – suma ubezpieczenia 10 000 zł (wypłata świadczenia z tytułu śmierci – 100% sumy ubezpieczenia – zgodnie z § 12 OWU) 

– świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu – wariant I zgodnie z (§ 13 OWU) – suma ubezpieczenia 20 000 zł (świadczenie w takim procencie sumy ubezpieczenia w jakim procencie doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu – do wysokości sumy ubezpieczenia)

– zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych – 15% SU z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, nie więcej niż 10 000 zł (zgodnie z § 15 OWU)

– zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych na terytorium RP – 15% SU z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, nie więcej niż 10 000 zł

– świadczenie za leczenie uciążliwe – 1% SU z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, nie więcej niż 1 000 zł

– świadczenia powypadkowe typu assistance na terytorium RP – pomoc medyczna, pomoc rehabilitacyjna, pomoc rehabilitacyjna i pielęgnacyjna (zgodnie § 18 OWU)

 

Warunki szczególne:

– wypłata jednorazowego świadczenia z tytułu wystąpienia zawału serca lub krwotoków śródczaszkowych – wysokość świadczenia 8 000 PLN

– włączenie do zakresu sportów wysokiego ryzyka oraz wyczynowego uprawiania sportu (w tym m.in. wspinaczka górska, kolarstwo górskie, downhill, jazda na nartach i snowboardzie)

– zwrot kosztów leczenia – limit 20 000 zł – w ramach sumy ubezpieczenia dla kosztów leczenia:

a) pokrycie kosztów akcji ratowniczej związanej z następstwem nieszczęśliwego wypadku i akcją po stronie słowackiej (śmigłowiec, pierwsza pomoc, transport do placówki medycznej)

b) pokrycie kosztów akcji nie związanych z NNW – w wyniku „braku siły” przez turystę na wejście/zejście ze szczytów z franszyzą redukcyjną 30%

 

Szczegółowe informacje dostępne na stronie:

http://tpn.pl/nowosci/ubezpieczenia-pzu

Tagi: bezpieczeństwo PZU Tatrzański Park Narodowy TPN ubezpieczenie


Powiązane artykuły