12 sie 2014

Tatrzańskie szczyty: WOŁOWIEC

Tatrzańskie szczyty: WOŁOWIEC

Masywny Wołowiec to charakterystyczny punkt w krajobrazie Tatr Zachodnich i pierwszy od zachodu polski szczyt leżący w głównej grani Tatr.

 

Wysokość Wołowca wynosi 2064 m n.p.m. Położony jest on na głównej grani Tatr, pomiędzy Rohaczami z jednej, a Łopatą i Jarząbczym Wierchem z drugiej strony. Na północ od Wołowca odchodzi także boczna grań, biegnąca przez Rakoń i Grzesia do Bobrowca. Od Rohaczy szczyt oddzielony jest Jamnicką Przełęczą, od Łopaty Dziurawą Przełęczą, zaś od Rakonia przełęczą Zawracie.

Wołowiec góruje ponad trzema dolinami: Chochołowską, Rohacką i Jamnicką. Szczególnie imponująco potężny masyw prezentuje się z Polany Chochołowskiej. Z samego wierzchołka rozciąga się rozległa panorama we wszystkich kierunkach. Z bliskiej odległości podziwiać można urwiste zbocza Rohaczy, zwanych często Orlą Percią Tatr Zachodnich. 

Na zboczach Wołowca często dostrzec można przebywające tam w dużych ilościach kozice, zaś piargi po północnej stronie masywu zamieszkują świstaki. W przeszłości, Wołowiec był także miejscem wypasu owiec, które zapędzane były aż w okolice wierzchołka. Przez polskich pasterzy szczyt nazywany był Hrubym Wierchem. Słowacy określali go natomiast mianem Volovca i to właśnie ta nazwa przyjęta została w opracowaniach kartograficznych i obowiązuje po dziś dzień.

Wołowiec stanowi popularny cel wycieczek zarówno od strony polskiej, jak i słowackiej. Prowadzące na niego trasy nie zawierają większych trudności technicznych, jedynie podejście od strony Rohaczy jest dość mocno eksponowane. Poza tym wariantem, na wierzchołek dostać się można trzema sposobami: główną granią od strony Jarząbczego Wierchu i Łopaty (czerwone znaki), niebieskim szlakiem przez Grzesia i Rakoń, a także zielonym szlakiem prowadzącym bezpośrednio z Polany Chochołowskiej na przełęcz Zawracie, gdzie łączy się on z trasą niebieską od Rakonia.

 

Szczyt Wołowca

 

Tagi: Dolina Chochołowska Rohacze szczyt Tatry Tatry Zachodnie Wołowiec


Powiązane artykuły