06 lis 2020

OFICJALNIE: Zakaz świadczenia usług hotelarskich, nieliczne wyjątki

OFICJALNIE: Zakaz świadczenia usług hotelarskich, nieliczne wyjątki

Opublikowano oficjalne rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów dotyczące obostrzeń w branży hotelarskiej.

 

Po środowej konferencji premiera Mateusza Morawieckiego nie było wiadomo w jakim stopniu nowe restrykcje obejmą branżę hotelarską. W komunikatach używano naprzemiennie określeń „obiekty hotelarskie” i „hotele”, nadal brakowało jasno sprecyzowanego dokumentu posiadającego moc prawną. Dziś na stronie Dziennika Ustaw opublikowano oficjalne rozporządzenie w tym temacie. Czytamy w nim:

„Do dnia 29 listopada 2020 r. prowadzenie usług hotelarskich w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 238 oraz z 2020 r. poz. 374 i 568) jest dopuszczalne, z wyłączeniem działalności, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, wykonywanej na terenie prowadzenia usług hotelarskich, wyłącznie:

1) w zakresie działalności hoteli robotniczych lub hoteli dla pracowników sezonowych (ujętej w Polskiej Kla-syfikacji Działalności w podklasie 55.90.Z);

2) dla gości:
a) korzystających z tych usług w ramach podróży służbowej, o której mowa w art. 775 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, lub podróży wykonywanej w związku z czynnościami służbowymi lub zawodowymi, lub związanymi z wykonywaniem działalności gospodarczej,
b) będących zawodnikami korzystającymi z tych usług w czasie zgrupowań i współzawodnictwa sportowego,
c) będących osobami wykonującymi zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
d) będących pacjentami i ich opiekunami, jeżeli konieczność zapewnienia im zakwaterowania wynika z warunków określonych dla danego świadczenia opieki zdrowotnej.”

Całe rozporządzenie znaleźć można TUTAJ.

Tagi: koronawirus noclegi przepisy Zakopane


Powiązane artykuły