04 lut 2015

TPN podnosi opłaty za udostępnianie swoich terenów

TPN podnosi opłaty za udostępnianie swoich terenów

Władze Tatrzańskiego Parku Narodowego zadecydowały o podniesieniu opłat za udostępnianie terenów Parku w celu organizacji imprez sportowych.

 

„Ustawa o ochronie przyrody uprawnia parki narodowe do pobierania opłat za udostępnianie ich terenu dla celów sportowych. Wysokość opłaty jest uzależniona od charakteru imprezy i poziomu jej oddziaływania na przyrodę” – informuje w wydanym komunikacie TPN (www.tpn.pl).

Zgodnie z najnowszym zarządzeniem Dyrektora Parku z dnia 5 stycznia 2015 r., opłaty te będą teraz wyższe. Stawka za każdego uczestnika imprezy sportowo-rekreacyjnej wyniesie 20, 50 lub 100 zł. W przypadku organizacji zawodów w narciarstwie zjazdowym będzie to natomiast 100, 200 lub 500 zł.

„W ostatnich latach presja na organizowanie imprez sportowych w Tatrach jest coraz większa. Z punktu widzenia parku narodowego jest to postrzegane jako zagrożenie.” – czytamy w uzasadnieniu decyzji. Według informacji na stronie TPN, dodatkowe wpływy przeznaczone zostaną na ochronę przyrody.

Działania zmierzające do ograniczenia  liczby imprez oraz ich uczestników i zmniejszenia negatywnego oddziaływania tego typu działalności na przyrodę wynikają z „Zarządzenia nr 13 Ministra Środowiska z dnia 10 lutego 2014 roku w sprawie zadań ochronnych dla Tatrzańskiego Parku Narodowego„. Zadania ochronne to dokument dotyczący strategii ochrony dla parku narodowego. Wskazuje, które miejsca w parku mogą być udostępnione dla nauki, edukacji, celóww kulturowych, turystycznych, rekreacyjnych i sportowych. Identyfikuje i ocenia istniejące oraz potencjalne zagrożenia dla przyrody, a także definiuje sposoby ich eliminacji lub ograniczenia negatywnych skutków.

Źródło: www.tpn.pl, fot. Flickr.com

Tagi: opłaty sport Tatrzański Park Narodowy TPN


Powiązane artykuły