27 paź 2014

15 nowych ratowników TOPR

15 nowych ratowników TOPR

Podczas sobotniej uroczystości w schronisku na Kalatówkach 15 nowych ratowników wstąpiło w szeregi Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

 

Z okazji swojego święta na Kalatówkach spotkali się zarówno obecni ratownicy, jak i ci, którzy przeszli już na emeryturę. Skład TOPR zasiliło także 15 nowych ochotników, którzy złożyli uroczystą przysięgę. Wymagania stawiane przed kandydatami na ratowników są duże. Zgodnie z rozporządzeniem Naczelnika TOPR, w szeregi Straży Ratunkowej wstąpić może osoba, która:

1. Posiada aktualne świadectwo zdrowia wydane przez upoważnionego lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podejmowania działań w charakterze ratownika górskiego.

2. Przedłoży wykaz działalności górskiej za ostatnie 3 lata ze szczególnym uwzględnieniem działalności w Tatrach Polskich (dodatkowo można przedstawić inne osiągnięcia górskie, posiadane uprawnienia i umiejętności przydatne w ratownictwie górskim).

3. Zaliczy z wynikiem pozytywnym test sprawnościowo – kondycyjny.

4. Zaliczy z wynikiem pozytywnym egzamin z zakresu:

a. topografii Tatr Polskich i terenów przygranicznych,
b. umiejętności jazdy na nartach w różnych warunkach terenowych (narciarstwo wysokogórskie i na trasach przygotowanych),
c. zasad asekuracji i autoratownictwa podczas wspinaczki skalnej,
d. historii TOPR i Statutu TOPR

 

Dodatkowo kandydat odbyć musi rozmowę kwalifikacyjną. Cały wysiłek wieńczy złożenie uroczystego przyrzeczenia w obecności ratowników, odznaka –  błękitny krzyż oraz uściśnięcie dłoni naczelnika TOPR. Obecnie w szeregach TOPR jest 262 członków, z tego około 160 mających uprawnienia do uczestniczenia w akcjach górskich.

Źródło: www.radiokrakow.pl

Tagi: członkowie Kalatówki przysięga Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe TOPR uroczystość


Powiązane artykuły